İptal ve İade Şartları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. maddesi uyarınca; gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin mesafeli sözleşmeler söz konusu yönetmeliğin kapsamı dışında öngörülmüştür.

Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca; tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine, yiyecek-içecek tedarikine ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler cayma hakkının istisnası olarak sayılan sözleşmeler arasında yer almaktadır.

Anılan nedenlerle internet sitemizden verilen siparişlerde; siparişin verilmesi itibariyle gerek mal ve hizmetlerin teslimi öncesi gerekse de teslimi sonrasında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiş bulunan alıcının cayma hakkı kullanılamaz, özetle verilen siparişin iptali veya ödenen bedelin iadesi mümkün olmamaktadır.

Ancak müşteri memnuniyeti kapsamında mesafeli satış sözleşmemizin onaylanması ile birlikte tarafların teslimat gününden en az 4 gün öncesinden karşı tarafa bildirmek suretiyle sözleşmeyi fesih hakkı bulunmaktadır. Bu halde sipariş iptal edilerek ödenen tüm bedeller 14 gün içinde iade edilecektir.